0 producten
0,00

Geen producten in de winkelwagen.

  • High performance gereedschappen
  • Snelle levering
  • Gratis verzending vanaf € 275,-
  • Alleen zakelijk

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Duhra Tools niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Duhra Tools aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Duhra Tools. Duhra Tools kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Duhra Tools kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Duhra Tools garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Duhra Tools behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Duhra Tools is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Privacy

Duhra Tools respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Zoekopdrachten – via deze website kunt u zoeken naar informatie. De zoekopdrachten worden niet bewaard.

Nieuwsbrieven – via deze website kunt u zich inschrijven voor de Duhra Tools nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt circa 6 maal per jaar verstuurd via e-mail. Het is altijd mogelijk om het ontvangen van de Duhra Tools nieuwsbrief te stoppen door contact op te nemen met ons. Indien u ongevraagd de nieuwsbrief van ons ontvangt of problemen ondervindt met het uitschrijven, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Zowel de disclaimer als de privacy statement zijn niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Cookie Statement

We gebruiken cookies om u te helpen efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. U vindt gedetailleerde informatie over alle cookies onder de relevante toestemmingscategorie hieronder.